Sisyfos slapp i alla fall kämpa mot byråkrater

sisyfos_150099827-De vill stoppa mig till varje pris.

När Christer Söderberg i december , ”PM om Gullsby kraftverk, En kamp mot myndigheter”, skrev om de senaste 16 årens byråkratiska stridigheter om omlöpet vid forsen i Gullsby fanns ändå en förhoppning om att historian skulle kunna sluta lyckligt, men så blev det ju inte.

Vid midnatt på nyårsafton förväntades Christer Hedbergs arbete med att bygga en fiskväg runt hans lilla kraftverk vid forsen Gullsby i värmländska Brunskog vara klart. Tyvärr har efter omständigheterna endast 150 av de 320 metrarna som omlöpet omfattar slutförts.
Ett arbete som länsstyrelsen beställt för att miljökraven på en fiskväg ska uppfyllas.
Ett arbete som länsstyrelsen med all kraft gör allt för att försinka.

-Jag har jobbat dygnet runt, vid midnatt den 31 december går byggtillståndet slut och jag får svårt att hinna klart. Nu är markerna vattensjuka och bär inte de tunga maskinerna. Jag har velat komma igång långt tidigare, men de har förhalat, förhalat och förhalat genom överklaganden, säger han.

Familjens tragikomiska resa för att rädda kvarnen och kraftverket började redan 1998 och har enligt Christer Hedberg ständigt ifrågasatts, kritiserats och motarbetats. Och det är inte slut än. Trots att ärendet gått ända upp till Högsta Domstolen, som gett Christer rätt tar Länsstyrelsens tjänstemän nya tag för att sätta käppar i hjulet.

-I dagarna kom ett brev där man ifrågasatte om kraftverket var lagligt. De påstår att jag inte har tillstånd till att driva det.

Men Christer Hedberg och många andra av ägarna till landets närmare 2 000 småvattenkraftverk lutar sig på är dels hävdvunnen rätt och att kraftverk byggda före 1918 också har lagvunnen rätt att drivas vidare. 1979 ålade Miljöbalken krav på fiskvägar, omlöp, vilket nu Christer bygger med statligt stöd. Nästa år får vattenkraftsägarna bekosta det själva.

– Men hur ska de kunna ha råd med det? Den jag bygger kostar minst 2,8 miljoner.

I och med att Länsstyrelsens tjänstemän nu ifrågasätter om vattenkraftverket i Gullsby har tillstånd kan allt hans arbete återigen verka vara förgäves.

– Det värsta som kan hända är att när jag väl är klar med fiskvägen så blir jag tvingen att riva kraftverket.

Varför har han då satsat tid, pengar och nästan riskerat sin familj och hälsa på detta, kan man undra.

– Det var min farfar som byggde det här och min far satsade sitt liv på detta Jag skulle inte kunna leva med mig själv om jag inte försökte rädda det. Sedan är det naturligtvis en ekonomisk fråga, det är lönsamt.

Christer Hedberg har svårt att förstå logiken med att försvåra för småskalig och miljövänlig energiproduktion samtidigt som politikernas mål är en fossilfri energiproduktion.

– Varje enskilt verk kan tyckas vara en droppe i havet, men tillsammans blir det mycket.

Trots motgångar och decembermörker är Christer Hedberg fortsatt stridsvillig. En taggad advokatfirma i Stockholm står nu också beredd att bistå honom om så skulle vara.

– Vi har pratat igenom det i familjen och vi är fast beslutna om att fortsätta, säger han trotsigt.


En summering av tillståndet är att under 2014 klarlades det i såväl Mark- och miljödomstolen, Mark- och miljööverdomstolen samt Högsta domstolen att 2009 års beslut gäller från att det vinner laga kraft, dvs 2011 och inte som Länsstyrelsen drivit från 2009. Detta har medfört att byggtiden varar till 2014-12-31, men likväl för kort tid för att slutföra bygget pga av en del käppar i hjulen under 2014. Beslut om byggtidsförlängning kunde fattas i slutet av januari, men ett omfattande yttrande från Länsstyrelsen försenade detta beslut.

/ Rasmus Lindberg, hemsidesredaktör


 

Sisyfos ur den grekiska mytologin dömdes att i Hades rulla
ett stort stenblock uppför en kulle för att bli fri,
men stenblocket rullade ideligen ner och Sisyfos
fick starta på nytt.  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sisyfos 

En reaktion på “Sisyfos slapp i alla fall kämpa mot byråkrater

  1. byråkraterna i regering och länsstyrelser gillar att djävlas med folk .jag bråkade själv i elva år.om en vattendom .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *