Temadag om vattenkraft och faunavandring den 9 och 10 juni

Svensk Vattenkraftförening, SVAF, i samarbete med Wetterstad Consulting AB och Kraftkonsult i Bromma AB, får härmed inbjuda till temadagar den 9 och 10 juni om vattenkraft och faunavandring m m.

Platsen blir Träbena Kvarn, tidigare en kvarn men idag ett modernt kraftverk med många innovationer
för att förenkla driften samt för upp‐ och nedströmsvandring. Träbena Kvarn ligger vid Ätrans övre lopp ca 25 km söder om Falköping.

Föreläsare blir huvudsakligen Erik Sjölander, Fisk och Vattenvård i Norrland AB, expert på fisk och fauna
i vattendrag och sjöar.

Temadag i Träbena 2017-06-09Temadag i Träbena 2017-06-10