Årsmötet genomfört

IMG_20170520_130355Då var årets årsmöte avklarat.

Sammanfattningsvis
– beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året,
– fastställde medlemsavgiften för 2017 och 2018 till 350 kr,
– Christer Hedberg till ordförande på ett år,
– resterande styrelse omvaldes på ett år.

Närvarande gav styrelsen förslag på att arbeta på att ta fram ett kompetens-nätverk för medhjälpare att kunna söka hjälp hos, samt dela med sig av kontinuerlig information om intressanta domar att ta lärdom av.
Önskemål finns även om att sammanställa och informera om hur det går i olika rättsprocesser i vårt område.

Inbjudan till VDVF:s årsmöte och vårseminarium

VDVF. Program årsmöte o seminbarium 2017 Arvika.pdf

Föreningens medlemmar och övriga intresserade inbjudes härmed till årsmöte och vårseminarium på Arvika Stadshotell den 20 maj.

Det händer mycket inom vår sektor och vi ska försöka redogöra för det mest viktiga.

Årsmötets föredragningslista bifogas och dagens preliminära program framgår nedan.

 • 0930-1000 Registrering, kaffe och macka
 • 1000-1020 Arvika Krafts satsning på vattenkraft, Thomas Malmstedt
 • 1020-1040 Vad man som kraftverksägare bör veta och följa, Christer Hedberg
 • 1040-1100 Innovation Vattenkraft 2.0
 • 1100-1120 Föreningens utveckling och behov, Christer Hedberg m fl.
 • 1120-1200 Årsmötesförhandlingar
 • 1200-1300 Lunch
 • 1300-1500
  • Hur hantera underrättelser och förelägganden, Viktor Falkenström
  • Vad vet vi om regeringens förslag till nytt regelverk?, Viktor Falkenström
  • Örings beteende och nedströmsvandring, Christer Söderberg
  • Ska vi arrangera Vattenkraftens dag?
  • Paneldebatt i aktuella frågor
 • 1500-1530 Kaffe med kaka
 • 1530-1700 Studiebesök på Sälboda kraftverk, ett av landets äldsta och fortfarande i drift

Seminarieprogrammet kan komma att kompletteras innan årsmötet.

Vi har valt Arvika som plats för årets årsmöte och vårseminarium. Västra Värmland har många vattendrag, försedda med småskaliga kraftverk. Thomas Malmstedt VD för Arvika Kraft, som för några år sedan tog hand om ett antal kraftverk från Fortum, berättar hur deras resa varit fram till idag. Arvika Kraft är en av landets största, operatörer av småskalig vattenkraft och att få veta mer om deras verksamhet blir mycket intressant.

Att boka konferens på anrika Arvika Stadshotell kostar dock en del pengar och VDVF som ideell föreningen behöver därför ta ut en blygsam avgift av deltagarna.

Avgiften blir 200 kr för medlemmar och 400 kr för övriga. Avgiften inkluderar lunch och förmiddags- resp. eftermiddagskaffe.

Vi behöver ha er anmälan senast 16 maj för att kunna boka rätt storlek på lokal och mängden mat för att slippa onödiga kostnader, avgiften sätts in på föreningens bankgiro 599-1724.

Vi hoppas att många vill komma och delta i seminarie och årsmöte.

Anmälan om deltagande ska göras senast den 16 maj till

Medlemmar 2017

2016 var vi 68 betalande medlemmar, fram till den 28 april hade 58 medlemmar betalat sin medlemsavgift. Vår styrka ligger i våra medlemmar och därför vill vi bli fler, över 75 är årets mål. Den aktuella medlemsförteckningen 2017 bifogas, värva gärna fler som kan vara intresserade att vara med och få del av de förmåner man har som medlem.

Medlemsavgiften är 350 kr och betalas till föreningens bankgiro 599-1724.

Till Arvika och Stadshotellet går det utmärkt att åka tåg om man vill ha ett alternativ till bilen. Hotellet ligger 200 meter från järnvägsstationen, kartskissen visar vägen.

Välkomna hälsar styrelsen i Värmland Dalslands Vattenkraftförening

VDVF. Program årsmöte o seminbarium 2017 Arvika.pdfVDVF. Program årsmöte o seminbarium 2017 Arvika.pdf0001