Policydokument

Nu finns de policydokument som SVAF och de regionala föreningarna enats om upplagda på vår hemsida. Hämta dem, dela med vår omgivning. Det gör att vi kan öka trycket ytterligare på våra makthavare. Ju fler som blir medvetna, desto tydligare blir budskapet till våra makthavare. Träffar ni politiker eller andra organisationer, ge dem information, snart behöver vi all hjälp vi kan få av våra riksdagspolitiker när väl lagförslag och propositioner ska behandlas i riksdagen. Ett faktum är att den småskaliga vattenkraften står inför ett avgörande hur vår framtid ska se ut. Det är nu, om någon gång, vi kan påverka hur det blir framöver.

Policydokumentet

Medlemsbrev Nr 2 2017

Datum 20/3-17

Medlemsbrev Nr 2 2017

Inleder detta medlemsbrev med att beskriva den mycket händelserika utveckling som tagit fart senaste tiden.

Våra politiker och andra politiska organisationer har börjat visa ett betydligt större intresse för vår situation, även media skriver en rad artiklar som belyser de problem vi står inför.

Det mest uppmärksammade senaste tiden är att Region Värmland kraftigt kritiserat Länsstyrelsen för deras arbetssätt. Landshövdingen deklarerade i radions direktsändning att de gör rätt, att länsstyrelsen följer lagar och utför det uppdrag de fått från regeringen. Landshövdingen hävdar att han har en professionell medarbetarestab. Landshövdingen sade sig också vilja föra en dialog, vilja lösa problem. Landshövdingen sträcker ut sin hand till samarbete. Direkt gav vi respons på den utsträckta handen med svaret att vi sträckt ut handen i 10 år, men blivit kallt avvisade hela tiden, så nu ser vi fram emot ett nytt arbetssätt. Den 14 mars ägde mötet med landshövdingen rum. Sammanfattningsvis så kommer det inte att bli några ändringar, länsstyrelsen fortsätter på den inslagna vägen. Tyvärr.

Förra utskicket

I februari gjorde vi ett utskick med medlemsbrev Nr 1 tillsammans med medlemsfaktura för 2017. Tyvärr blev det strul, så endast en del av er medlemmar nåddes av utskicket. Vi gör om utskicket och bifogar även årets första medlemsbrev samt inbjudan till Bixia-SVAF´s producentträff.

Policydokument

Nu finns de policydokument som SVAF och de regionala föreningarna enats om upplagda på vår hemsida. Hämta dem, dela med vår omgivning. Det gör att vi kan öka trycket ytterligare på våra makthavare. Ju fler som blir medvetna, desto tydligare blir budskapet till våra makthavare. Träffar ni politiker eller andra organisationer, ge dem information, snart behöver vi all hjälp vi kan få av våra riksdagspolitiker när väl lagförslag och propositioner ska behandlas i riksdagen. Ett faktum är att den småskaliga vattenkraften står inför ett avgörande hur vår framtid ska se ut. Det är nu, om någon gång, vi kan påverka hur det blir framöver.

Uppvaktning av politiker

Efter det att Region Värmland kritiserat Länsstyrelsen så har vår förening haft kontakter med delar av den politiska ledningen i Region Värmland. De har varit på besök i Brunskog där de fått tagit del av undertecknads många år av kamp med Länsstyrelsen, vi har också berättat om andra utsatta kraftverksägare. Mejern från socialdemokraterna har varit på besök på Alstrums gård och familjen Nisser, vilket även bevakades med reportage i tidningen Värmland Folkblad. Fler politikerbesök är planerade. Det känns faktiskt som att politikerna nu har insett den situation som råder och vill veta mer vad som behövs för att komma till rätta med problemet. Vi behöver ha in flera berättelser om hur våra medlemmar upplevt kontakten med myndigheten, det är till stor hjälp för oss när vi har en dialog med politiker och myndigheter. Har du erfarenheter, upplevelser, dokument som beskriver hur kontakten varit så vill vi gärna ta del av det.

 

Uppmaning att skriva ner dina upplevelser

Har du möjlighet att kortfattat skriva ner din upplevelse, ta kopior på dokument, markera det du tycker är en tung upplevelse. Skicka det till oss, så skulle det hjälpa oss avsevärt i vårt jobb att informera andra berörda. Vi kommer inte utan din tillåtelse sprida det vidare, din information är för oss och stöd i vårt arbete.

 

Medlemsträff

7 april har Bixia och SVAF sin producentträff på SCANDIC Klarälven i Karlstad. Efter lunch, c:a kl.13 fortsätter vi med medlemsmöte med aktuell information om nuläget.

  • Förelägganden och andra kontakter med myndigheter, hur blir vi behandlade?
  • Erfarenheter av upp- och nedströmsvandring förbi Träbena Kvarn
  • Äganderättsfrågor, stärkt samverkan på landsbygden
  • Aktuella vattenmål i Värmland-Dalsland
  • Öppet seminarium för olika synpunkter på verksamheten med småskalig vattenkraft

 

Vi vill också veta vad du som medlem och verksamhetsutövare (gäller även er som ”bara” har damm) upplevt i kontakter med myndigheter. Se vidare bifogad inbjudan från Bixia. Hoppas du tar möjligheten att delta.

 

Svensk Vattenkrafts årsmöte

SVAF´s årsmöte är i år 6-7 maj i Jönköping, som brukligt kombinerat med intressant seminarium om dagsaktuella ämnen. VDVF planerar att arrangera en bussresa för att underlätta resandet. Är du intresserad att samåka till Jönköping så hör av dej så fort som möjligt så att vi kan planera resan.

 

Med vänliga hälsningar

Christer Hedberg ordf. VDVF

Medlemsbrev nr 1 2017

Datum 9/2-17

    Medlemsbrev Nr 1 2017

God fortsättning på det nya året.

Det är allas vår förhoppning att det som trots allt var positivt under 2016 fortsätter och utvecklas till något ännu bättre.

Allt fler av oss som är verksamma med damm eller vattenkraft har drabbats av uppvaktningar från länsstyrelsen. Trots många och tydliga signaler från olika instanser i maktens korridorer så hamrar länsstyrelserna på i en allt högre takt. Deras försvar är att de fortsätter tills nya order utfärdas av regeringen och det är där det sitter fast.

Följ vad som händer och skrivs

Vi har haft höga förhoppningar att regeringen ska komma med nya direktiv, men det dröjer och ingen vet när det kommer. Trots allt som känns tungt så uppmärksammas vår situation allt mer i tidningar och sociala medier. Se vad som skrivits i media, besök gärna vår hemsida www.varmdalkraft.se, vår facebooksida www.facebook.com/varmdalkraft/ eller den väldigt aktiva facebooksidan Bevara silverforsens kraftstation www.facebook.com/Bevara-Silverforsens-kraftstation-879887532070679/.

I takt med att media beskriver händelser landet runt så blir också vår omgivning mer medveten om vad som pågår och vad som riskera hända med våra kultur-miljöer, levande landsbygd och miljövänlig elproduktion. Jag träffar många som hitintills inte haft en aning om allvaret i det som pågår, de allra flesta ger oss odelat stöd och anser att vattenkraft är den renaste energin vi har. En uppmaning till er alla är att ta del av den information som finns på vår hemsida, dela på facebook, informera vår omgivning. Det gör att vi kan öka trycket ytterligare på våra makthavare. Ju fler som blir medvetna, desto tydligare blir budskapet till våra makthavare.

Policydokument

Vår förening har sedan årsmötet Svensk Vattenkraft Förening (SVAF) hade i Halmstad i april i fjol, deltagit i en arbetsgrupp där vi tagit fram ett omfattande policydokument. I det dokumentet redogörs för vad vi från vår bransch är beredda att göra, om samhället ställer upp och hjälper till. Policydokumentet kan du ladda ner från vår hemsida. Dokumentet finns både i sin helhet och i en kortversion. Vår förening har deltagit i ett antal olika seminarier, uppvaktningar av energikommissionen, regeringstjänstemän och även att vi har en mycket god kontakt med ledamöter i EU-kommississonen.

Dessa ledamöter har mycket starkt reagerat på vad som händer i Sverige med den enskilde verksamhetsutövaren, att länsstyrelser förgriper sig på anläggningar. Vi kommer att i närtid jobba vidare med dessa kontakter.

Osäkerheten när det gäller rättstillämpningen i Sverige är än mer osäker än tidigare. Många processer pågår, vissa lyckas väl att få till acceptabla villkor för tillstånd, medan andra får avslag trots bra underlag. Detta är inte acceptabelt i en rättsstat. Vi försöker att föra fram dessa fakta och det gör vi i samarbete med SVAF. Att själv driva en tillståndsprocess för dem som nu är tvingade till detta, är en synnerligen svår balansgång. Rådet från oss är att anlita juridisk rådgivning, de pengar det kostar kan vara mer än väl värt investeringen.

Domstolsprocesser

Nu är det ett nytt år och vi hoppas verkligen att det blir verkstad av allt det som pågår. Att regeringen ger besked om att det blir lättnader, att det blir rimligare krav att få tillstånd till sin verksamhet, att kostnaderna för detta blir rimliga. Även om vi allra helst önskar oss att allt ska återgå till vad det en gång var, innan denna cirkus drog igång, så är det så att samhället anser att våra verksamheter ska anpassas till moderna krav. Det arbete vi fokuserar på nu är att detta ska ske på rimliga villkor. De allra flesta av oss med gamla anläggningar sedan flera generationer eller ägarbyten, privat eller via bolag, så finns oftast inte original­handlingar kvar. Det var så förr att man inte ansåg att ett sådant dokument hade någon betydelse och därmed så gavs de inget större intresse i pappershögar. En befintlig anläggning var självklar och ifrågasattes inte. Ett antal domstolsbeslut har tagits till Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD) och där har en praxis bildats att urminneshävd inte är samma sak som tillstånd. Urminneshävd visar att anläggningen funnits i ungefärligt samma utseende som nu och kan då göra att anläggningen kan prövas för lagligförklaring. MÖD har dock fastställt att moderna villkor ska gälla för anläggningen, vilket kan göras i samband med lagligförklaringen. Detta resonemang har vi intensivt försökt argumentera emot, både i myndigheter och i domstolsförhandlingar, dock utan att lyckas.

Krav på oss

I domar och förelägganden så tydliggörs att det finns tydliga krav i våra lagar att verksamhetsutövare, oavsett om vi har kraftverk eller bara damm, måste ha kunskap om vad som gäller. Flera har försökt försvara sig med ”detta kan jag inte” eller ”detta hade jag ingen aning om”. Undertecknad har försökt, och flera med mig, och fått det ”kastat” tillbaka att det är ett krav att ha kunskap.

Vi försöker få till ett seminarium där vi kan gå igenom reglerna övergripande så att fler får grundkunskaper i det krav som ställs på oss.

Juridiskt stöd

Föreningens vice ordförande Viktor Falkenström, verksam som miljöadvokat, fortsätter sitt erbjudande om juridiskt stöd för dem av oss som har hamnat i den sitsen att vara föremål för länsstyrelsens iakttagande. Många av oss känner en stor oro när brev kommer från länsstyrelsen. Håll utkik på vår hemsida för mer information www.varmdalkraft.se eller via kontakt med undertecknad.

Medlemmar

Under året har några ytterligare medlemmar anslutit sig till föreningen, men fler finns att värva. Sprid budskapet till dem ni vet är intresserade av småskalig vattenkraft, ju fler vi är desto starkare är vår röst i det vi kämpar för.

***Senaste nytt***

Alldeles färsk information innan detta medlemsbrev går i tryck, är att regeringskansliet håller på att förbereda en proposition och mycket tyder på att den kommer innan sommaren. Innehållet i propositionen finns ännu inte i detalj, men det vi hitintills fått underrättelse om är att det kommer bra, kanske riktigt bra saker som gör vår situation dräglig.

Även om regeringen tycks komma fram med något bra, så har även länsstyrelsen fått mer resurser och ett uppdrag att fokusera på tillsynsverksamheten. Detta innebär att flera av oss kan komma i skottgluggen för myndighetens intresse. Mera info längre fram när vi vet mer.

Nytt år och snart en årsstämma

Med detta brev så följer en faktura för medlemsavgiften 2017. Det är vår förhoppning att du vill fortsätta stödja vårt arbete för en rättvis behandling av vår verksamhet. Vi kommer inom kort att besluta var stämman för 2017 ska hållas så håll utkik på hemsidan kallelse kommer även i nästa medlemsbrev.

SVAF´s årstämma

Vi som förening är medlemmar i SVAF och planerar att arrangera en resa till deras årsstämma i Jönköping som går av stapeln 6 maj. Av tradition så förutom årsstämma så hålls ett antal presentationer i intressanta ämnen, liknande de vi själva ordnar. Det är en bit att åka, så tanken är att om intresse finns ordna med bussresa. Är du intresserad att följa med till Jönköping den 6 maj, meddela oss så snart du kan, det underlättar för oss att börja planera resan.

Hemsida och Facebook

Att få ut information till er medlemmar är något vi försöker utveckla. Vi har försökt med e-mail vilket har fungerat till en del, dock vet vi inte om vi har alla e-postadresser rätt.

Vi har också försökt med gruppmail där vi får ett besked att mailet gått fram. När ni öppnar mailet ger det oss besked att mailet kommit fram. Får vi detta att fungera blir det lättare att oftare skicka ut information. Så en vädjan till alla som har en e-postadress att uppdatera den till oss. Skicka iväg ett mail till info@varmdalkraft.se så uppdaterar vi e-postlistan.

Med förhoppning om ett fortsatt bra år hälsar vi från styrelsen i VDVF

Christer Hedberg ordf.