Riksdagen gör ett tillkännagivande för småskalig vattenkraft

Då var snart en ganska bra dag för vårt intresseområde till ända. För de som inte hade möjlighet att följa debatten direkt föreslår jag verkligen att ta en titt på riksdagens hemsida med information om själva betänkandet från civilutskottet och läsa mer där om vad det handlar om: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201516/CU13/ 

Under punkt 3 finns en länk till själva debatten och nu finns det möjlighet att se och lyssna på de olika debattörerna separat. Lyssna på Leif Nysmeds anförande, Carl-Oskar Bohlin, Ola Johansson, Lars Tysklind och Mattias Bäckström Johansson. Övriga pratar bara om den andra frågan om riksintresse och bostäder.

Beslutet (nr 2), som går att lyssna på, utfaller att utskottets förslag vinner bifall och innebär:
”Reglerna för att få tillstånd till vattenverksamheter som vattenkraftverk och dammar bör förenklas. Regelverket för nya tillståndsprövningar ska vara flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter. Det behövs även mer fokus på miljönytta.
Det anser riksdagen som gör ett tillkännagivande till regeringen. Det betyder att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram ett förslag om det här.”

Även om det moratorium (https://sv.wikipedia.org/wiki/Moratorium) som SD yrkade på inte vann bifall får vi likväl hoppas att häxjakten nu kommer att avstanna.

7 april 2016 är en dag att minnas.