Värmland-Dalslands Vattenkraftförening behöver en administratör

Värmland-Dalslands Vattenkraftförening, VDVF, har funnits i 9 år och har de senaste två åren fått en alltmer ökande verksamhet.

Det beror på att vi fått betydligt fler områden att bevaka nu när den småskaliga vattenkraften har fått problem med lönsamheten och med myndigheter.

För att försvara den småskaliga vattenkraftens intressen har vi möten med länsstyrelsen och med Värmlandspolitiker, organiserar seminarier och medlemsmöten, bildar nätverk med andra organisationer som LRF, Hela Sverige ska Leva, Fiskevattenägarna m fl.  Vi deltar även i möten med andra intresseorganisationer inom småskalig vattenkraft för att kunna vara i kunskapens framkant.

VDVF:s kansli har de senaste åren bestått av ordförande Christer Hedberg och sekreterare Christer Söderberg.  Vi har fått för mycket att göra och märker att vi behöver en avlastning, någon som kan hjälpa oss med administrationen.

Vi tror att många kan passa för detta och kan tycka att det är intressant att ”sköta” en aktiv förening under utveckling, vårt medlemstal ökar år för år.

Detta uppdrag är långt ifrån en heltidssysselsättning, kanske 5-10 procent av en heltid i genomsnitt och görs mest från en dator hemma. Den vi tror kan passa bäst för detta jobb är någon som har halvtidsjobb eller är pensionär, har vana vid datorprogram och tycker om att ha ordning och reda omkring sig.  Det kan också bli flera trevliga samtal med medlemmar och med oss i styrelsen, deltagande i seminarier och möten.

Eftersom vi är en ideell förening med små ekonomiska resurser utgår inte ersättning för nedlagt arbete till någon som gör insatser för föreningen och som administratör kan man heller inte räkna med det.  Men ersättning för reskostnader och för utlägg för sitt arbete utgår givetvis och kanske ibland någon present eller något annat trevligt.

Vi kommer att ta upp denna fråga på seminariet i Kristinehamn den 9 april och hoppas att de som är intresserade funderar över detta fram till dess och att vi då kan komma vidare.

Den som vill veta mer kan kontakta Christer Söderberg, 070-6772690, soderberg.sero@telia.com

Christer Hedberg                                                                     Christer Söderberg

Seminariedag och årsmöte 2016

VDVF program seminariet 160409

Den 9 april är alla befintliga och nya medlemmar välkomna till Stadshotellet i Kristinehamn för seminariedag och avslutande årsmöte.

Ladda ner och läs det preliminära programmet här:
VDVF program seminariet 160409

Anmälan sker till info@varmdalkraft.se eller till Christer Hedberg, Gullsby, 671 94 Brunskog, tel 0570-52151, 070-373 26 65 senast 6 april.

För att hitta till Stadshotellet klicka här: Google Maps