Gamla tillstånd, Privilegiebrev

Harakers Kvarn_Page_1Harakers Kvarn_Page_2

Gammal hävd är inte bara gammal hävd, utan varje tids samhälle har på något sätt tillåtit småskaliga vattenverksamhet. Problemet är att hitta de gamla dokument som gett tillståndet. Dock kan de överraskande återfinnas ibland.

En av våra yngre medlemmar förvärvade för några år sedan en gammal s.k. hävdvunnen kvarn som med var tids bästa teknik utvecklats till att producera el. Efter ett tag upptäckte han i de gamla byggnaderna ett kassaskåp, tillkallade en låssmed och fann bifogat dokument utfärdat av kammarkollegiet. Det är skrivet med 1700-talets sirlighet. Att notera är att dokumentet är i form av ett formulär där individuella uppgifter skrivits in för hand. Det har alltså sannolikt intill gränsande sanning utfärdats motsvarande tillstånd för andra objekt. Avslutningen är intressant. ”Skulle […] förberörde Qvarn på hwarjehanda sätt gå köparen eller thes arvingar ifrån; så vill hans Kongl. Maj:t och kronan hålla them theruti aldeles skadeslöse”.

Av detta anser jag, att kommer dagens samhällsintresse fram till, att vissa anläggningar, som tidigare samhällsintressen under lång tid tillåtit och accepterat, nu ska avvecklas, att ingen enskild ska drabbas ekonomiskt av vare sig av sänkt fastighetsvärde, förlorad fallrätt eller allt värde av framtida elproduktion. Kongl. Majt:t numera staten ska ta sitt ansvar fullt ut.

På samma sätt som vi med rimlighet förändrat teknik med ny kunskap, är vi självklart beredda med rimlighet förändra miljöåtgärder med ny kunskap. Att utan vidare ge upp en rättighet är att gå för långt.

Informationsdag i Borgvik

Tillsammans med Bixia bjuder vi in till ett informationsmöte den 25 november.

För att hitta rätt titta här

Inbjudan som pdf:  VDVF. Informationsmöte i Borgvik 151125.pdf
VDVF. Informationsmöte i Borgvik 151125

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda för seminariedag Borgvik 25 nov 2015
Vattenkraftens svårigheter – och möjligheter

Kl. 09.00       Kaffe och frukostfralla deltagarregistrering

09.30-09.45 Inledning, presentation av dagens program

09.45-10.30 Juridiken så som den ser ut idag          Viktor Falkenström

10.30-11.15 Hur fungerar faunan i våra vattendrag       Erik Sjölander

11.15-12.00 Hur bygger man en faunapassage-fiskvandringsväg  Johan Lind

12.00-12.45 Lunch

12.45-13.45 Debatt om dagsläget för småskalig vattenkraft

13.45-14.15 Presentation från utställare och vattenkraftprojekt

14.15-14.45 Elmarknaden, hur ser framtiden ut          Bengt Carlsson

14.45-15.15 Eftermiddagskaffe samt besök våra utställare/föreläsare

15.15-16.00 Avslutning, sammanfattning och information om vattenråden, försäkring, säkerhet, dokumentation, argument i möten med andra.

Sprid budskapet till alla vänner och bekanta, OCH GLÖM INTE ANMÄLA

 

 

 

Kritik mot myndigheterna

 

”Svenska myndigheter väljer att ge sig på de små. Men vågar inte ge sig på de stora. Det hävdar Erik Sjölander, näringspolitisk talaesperson för Småföretagarnas riksförbund. Som fiskerikonsult hjälper han småskalig vattenkraft.”

Läs mer om Erik Sjölanders kritik nedan. Erik Sjölander kommer även till Borgvik den 25 november. www.facebook.com/events/1492451997723822/

Västsverige Västerbygden 29 okt 6 sidor_Page_1 Västsverige Västerbygden 29 okt 6 sidor_Page_2 Västsverige Västerbygden 29 okt 6 sidor_Page_3 Västsverige Västerbygden 29 okt 6 sidor_Page_4 Västsverige Västerbygden 29 okt 6 sidor_Page_5