Debattartikel i Hallands nyheter


Den småskaliga vattenkraften är mer miljövänlig och har lägre utsläpp av klimatgaser än något annat sätt att producera el, skriver Gunvor Axelsson, Ordf. Svensk Vattenkraftförening och Sven-Erik Vänneå, Ordf. Hallands Vattenkraftförening i Hallands Nyheter.

Det handlar om lokal småindustri som bidrar till att hålla landsbygden och värdefull kulturhistoria levande. Ändå bekämpas den småskaliga vattenkraften av delar av miljörörelsen med närmast religiös nit. I ett land där ett ton lägre utsläpp av koldioxid får kosta nästan vad som helst motarbetar alltså miljörörelsen koldioxidfri elproduktion. Läs hela artikeln här!