Uppdaterad inbjudan till Vattenkraftskurs 4-5 mars

Dags för vattenkraftskurs. Ladda ner inbjudan som pdf.

Inbjudan är uppdaterad vad gäller fastställt program samt förslag på alternativt boende.

Var: På Bångbro Herrgård norr om Örebro
När: 4-5 mars

Läs mer

Interpellation 2014/15:119 Hot mot småskalig vattenkraft

I november 2014 ställde Annika Qarlsson (C) en interpellation till klimat- och miljöminister Åsa Romson om hur klimat- och miljöministern och regeringen ser på den småskaliga vattenkraften. Läs interpellationen i sin helhet på
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Hot-mot-smaskalig-vattenkraft_H210119/
eller som pdf.

Frågan debatterades i riksdagens kammare 27 november förra året och flera ledamöter utöver ministern och Annika Qarlsson deltog i debatten. Protokollet från debatten går att finna på https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Protokoll-20141528-Torsdagen_H20928/ eller direkt här som pdf. §6 på sidan 12 och framåt är det intressanta.

 

 

Sisyfos slapp i alla fall kämpa mot byråkrater

sisyfos_150099827-De vill stoppa mig till varje pris.

När Christer Söderberg i december , ”PM om Gullsby kraftverk, En kamp mot myndigheter”, skrev om de senaste 16 årens byråkratiska stridigheter om omlöpet vid forsen i Gullsby fanns ändå en förhoppning om att historian skulle kunna sluta lyckligt, men så blev det ju inte.

Läs mer

Tidningen Västsverige 30 januari

Ladda ner tidningsklippet som pdf.

Tidningen Västsverige  30 jan sida1.png Läs mer