SVAF:s årsstämma 2014

SVAF:s Årsstämma
12 och 13 april 2014
Carlstad Congress Center

Lördag 12 april:

 • EU på två stolar?
  Återstarter i RESTOR Hydro och utrivningar i Ramvattendirektivet, eller..?
 • Om Restor Hydro och Mill Map
 •  Om Vattenverksamhetsutredningen
  Vad vet vi hittills? Vad säger politikerna?
 • Omlöp, fiskvägar, faunapassager
  Vad vet vetenskapen?
  Paneldebatt: Vad säger experterna?
 • Klimatförändringar och Översvämningsdirektivet
  Vad händer med medelvattenföringen?
  Vad innebär Översvämningsdirektivet?

Söndag 13 april

 • Vattenverksamhetsutredningen och kraftverken
 • SVAF:s årsstämma
 • Elhandel och elcertifikat
 • Försäkringar
 • ”Nettodebitering”
 • Kraftverksbesök

I ovanstående program är även vattenkraftintressenter i Värmland-Dalslands Vattenkraftförening, VDVF,  välkomna att delta.

På lördagen kommer biotop-projektet i Björka Älv, Sunne, att presenteras, liksom några pågående projekt i Värmland.

På söndag ca kl 1130 kommer årsstämma i VDVF att hållas.

Anmälan kan göras till kansliet, 0221-82422.

Den som vill ha ytterligare information kan kontakta Christer Hedberg, 070-373 26 65,   eller Christer Söderberg, 070-677 26 90.

Inbjudan medlemmar stämma 2014.pdf

Läs mer på SVAF:s hemsida